تبلیغات
هک و آموزش کامپیوتر - 90 دستور cmd(خط فرمان ویندوز)
 
هک و آموزش کامپیوتر
وقتی از زندگی نا امید شو که چند هفته پیش برایت یادش بخیر شود!

90 دستور cmd هر فرد باید با آن ها آشنایی داشته باشد.

۱٫
دستور ASSOC
برای تغییر و نشان دادن اینکه چه فایلی با چه برنامه ای باز شود. (در ویندوز ۷ ممکن است به درستی جواب ندهد)
ASSOC.txt=textfile


۲٫
دستور ATTRIB
برای نشان دادن وضعیت فایل ها از جمله مخفی بودن و یا سیستمی و فقط خواندنی و…
برای از حالت در آوردن ، در کنار پارامتر حرف – را وارد کنید و برای به حالت در آوردن ، از حرف + استفاده کنید.
[code]ATTRIB –R –H –S C:\boot.ini[/code]

 

 
۳٫
دستور BREAK
برای شکست خط است.
BREAK
۴٫
دستور BCDEDIT
برای ویرایش فایل بوت و نشان دادن مکان فایلی که رایانه را روشن می کند.
BCDEDIT
۵٫
دستور CACLS
برای نشان دادن اینکه دسترسی امکان پذیر است یا نه.
CACLS D:

 

۶٫
دستور CALL
برای اجرا کردن یک بچ فایل استفاده می شود.
CALLS d:\a.bat

 

۷٫
دستور CD
مسیر کلی را نشان می دهد و می توان آن را تغییر داد.
CD /D D:peachlearn32

 

۸٫
دستور DHCP
برای نشان دادن وضعیت صفحه ها به کار می رود.
DHCP

 

۹٫
دستور CHDIR
در واقع همان دستور CD است.
CD /D D:\peachlearnBREAK

 

۱۰٫
دستور CHKDSK
وضعیت درایور را نشان می دهد از جمله فضای مصرف شده و مانده.
CHKDSK D:

 

۱۱٫
دستور CHKNTFS
برای نشان دادن اینکه درایوری دارای فرمت NTFS را دارد یا نه.
CHKNTFS D:

 

۱۲٫
دستور CLS
برای پاک کردن صفحه کامنت استفاده می شود.
CLS

 

۱۳٫
دستور CMD
یک کامنت جدید را باز می کند.
CMD
۱۴٫
دستور COLOR

متوانید رنگ کامنت را عوض کنید.

COLOR 2

 

۱۵٫
دستور COMP
برای ترکیب کردن دو فایل در یک فایل
COMP D:\1.TXT D:\3.TXTCLS

 

۱۶٫
دستور Compact
برای فشرده کردن یک فایل یا پوشه به کار می رود
COMPACT /C D:\peachlearnCMD
۱۷٫
دستور Convert
برای عوض کردن فرمت FAT به فرمت NTFS استفاده می شود.
CONVERT C: /FS:NTFSCMD

۱۸٫
دستور Copy

برای کپی کردن فایل ها استفاده می شود.

COPY d:\3.txt d:\20CMD
۱۸٫
دستور Date

برای نمایش یا تغییر تاریخ استفاده می شود.

DATE 10-10-2222
۱۹٫
دستور Del

برای حذف فایل یا فایل ها به کار می رود.

DEL /Q /S D:\2.TXT
۲۰٫
دستور Dir

برای نشان دادن اینکه چه فایل هایی در درایو است.

DIR C

 

۲۱٫
دستور Diskcompt
برای فشرده کردن فایل ها و ذخیره بر روی فلاپی استفاده می شود.
DISKCOMP

 

۲۲٫
دستور Diskcopy
در واقع همان دستور بالا است. اما فایل ها را کپی می کند.
DISKCOPY

 

۲۳٫
دستور Diskpart
برای نشان دادن پارتیشن درایو ها استفاده می شود.
Diskpart D:

 

۲۴٫
دستور Doskey
برای ایجاد ماکرو ها و ویرایش خط های کامنت استفاده می شود.
DOSKEY

 

۲۵٫
دستور DriverQuery
برای نشان دادن تمام قطعات نصب شده بر روی سیستم استفاده می شود.
DISKQUERY

 

۲۶٫
دستور ECho
برای خاموش کردن خط فعال کامنت به کار می رود.
Echo Off Or Echo On

 

۲۷٫
دستور Erase
همان دستور حذف است.
Erase

 

۲۸٫
دستور Exit
برای خروج از کامنت استفاده می شود.
Exit

 

۲۹٫
دستور FC
محتویات ۲ فایل متنی را نشان می دهد.
Fc d:\1.txt d:\2.txtCLS

 

۳۰٫
دستور Find
جستجو را درون فایل های بررسی می کند.
Find "1.txt"
۳۱٫
دستور Findstr
جستجو را درون فایل ها بررسی می کند.
FINDSTR d:\1.txt

 

۳۲٫
دستور For
برای باز کردن فایل هایی از یک منبع اصلی.
For d:\data1.cab saxas.bat

 

۳۳٫
دستور Format
برای فرمت کردن درایور ها استفاده می شود.
Format D:

 

۳۴٫
دستور Fsutil
برای به دست آوردن اطلاعاتی از فایل های سیستمی استفاده می شود.
FSUTIL fsinfo c:\autoexec.bat

 

۳۵٫
دستور Ftype
تقریبا همان دستور Assoc است.
Ftype

 

۳۶٫
دستور Gpresult
تقریبا همان gpedit.msc است.
Gpresult /r

 

۳۷٫
دستور Graftabl
برای بدست آوردن شماره برنامه باز شده استفاده می شود.
Graftabl


۳۸٫
دستور Help
راهنمای دستور های کامنت.
Help

 

۳۹٫
دستور Icacls
برای گرفتن بک آپ و… از فایل ها استفاده می شود.
ICACLS [drivename:] path

 

۴۰٫
دستور If
برای پردازش در فایل های بچ استفاده می شود.
If/?

 

۴۱٫
دستور Label
برای تغییر نام درایور ها استفاده می شود.
Label D: Software

 

۴۲٫
دستور MD
برای ایجاد پوشه استفاده می شود.
MD D:\sxs

 

۴۳٫
دستور Mkdir
برای ایجاد پوشه های تو در تو استفاده می شود.
Mkdir d:\sxs\sxs\sxs\sxs\32

 

۴۴٫
دستور Mklink
پوشه ای بسازید که به راحتی باز نشود.
MKLINK /d /h /j d:\1.txt 0

 

۴۵٫
دستور Mode
قطعات سخت افزاری نصب شده را نشان می دهد.
Mode
برای دیدن بقیه دستور ها به ادامه مطلب مراجعه کنید
۴۶٫
دستور More
برای نشان دادن فایل های متنی و چمد کاربرد دیگر استفاده می شود.
More D:\1.txt

 

۴۷٫
دستور Move
برای انتقال فایل استفاده می شود.
Move D:\1.txt G:

 

۴۸٫
دستور Openfiles
اگر با رایانه ای دیگر ارتباط داشته باشید ، فایل های آن را نشان می دهد.
Openfiles

 

۴۹٫
دستور Path
مسیر جاری را نشان می دهد.
Path

 

۵۰٫
دستور Pause
باعث توقف موقت می شود.
Pause

 

۵۱٫
دستور Print
برای چاپ یک فایل متنی مورد استفاده قرار می گیرد.
Print D:\1.txt

 

۵۲٫
دستور Prompt
برای ویرایش کامنت استفاده می شود.
Prompt $b $t

 

۵۳٫
دستور RD
برای حذف یک پوشه به کار می رود.
RD d:\sxs\sxs\sxs\32

 

۵۴٫
دستور Defective
برای بازگردانی یک فایل از دیسکت خارجی استفاده می شود.
Defective I:\peachlearn.html

 

۵۵٫
دستور REM
برای ضبط پیام هایی که از یک فایل خاص انتشار می شود استفاده می شود.
REM c:\autoexec.bat

 

۵۶٫
دستور REN
برای تغییر نام یک فایل و حتی پسوند استفاده می شود.
REN D:\1.txt 2.html

 

۵۷٫
دستور Rename
همان دستور بالا است.
Rename E:\1.txt 2.txt

 

۵۸٫
دستور Replace
برای جایگزین کردن فایل ها با هم استفاده می شود.
Replace

 

۵۹٫
دستور RMDIR
برای حذف پوشه های تو در تو به کار می رود.
RIMDIR

 

۶۰٫
دستور Robocopy
تقریبا همان فرمان کپی است. (البته کمی پیشرفته تر)
Robocopy


دستور Set
مسیر برنامه و پوشه های مهم را نشان می دهد.

Set

 

۶۱٫
دستور SC
برای کار با سرویس ها به کار می رود.
SC Strat Netlogon

 

۶۲٫
دستور Schtasks
همه برانامه هایی که در زمان مشخصی شروع می شوند را نشان می دهد و حتی برنامه ای را می توان در زمان مشخصی باز کند.
Schtasks

 

۶۳٫
دستور Shutdown
برای خاموش کردن رایانه استفاده می شود.
Shotdown -r -t 00

 

۶۴٫
دستور Sort
ترتیب فایل ها را مشخص می کند و البته کاربرد مهمی ندارد.
Sort

 

۶۵٫
دستور Start
یک برنامه را اجرا می کند.
Start D:\2.txt

 

۶۶٫
دستور Subst
برای ساختن یک درایور از یک پوشه
Subst X: D:\Software

 

۶۷٫
دستور Systeminfo
اطلاعات سیستم را نشان می دهد.
systeminfo

 

۶۸٫
دستور Tasklist
همه برنامه های فعال را نشان می دهد.
tasklist

 

۶۹٫
دستور Taskkill
یک برنامه را قطع می کند
TASKKILL /pid [shomare barname]TASKKILL /pid 2128tasklist

 

۷۰٫
دستور Time
زمان سیستم را نشان می دهد و می توان آن را تغییر داد.
TIME 10:10:10
۷۱٫
دستور Title
عنوان کامنت را عوض می کند.
title PeachLearn

 

۷۲٫
دستور Tree
وضعیت پوشه یا درایو ها را به صورت درختی نشان می دهد.
Tree D:

 

۷۳٫
دستور Type
متن درون یک فایل را باز می کند.
Type D:\2.txt

 

۷۴٫
دستور Ver
نسخه ویندوز را نشان می دهد.
ver

 

۷۵٫
دستور Vol
شماره دیسک یا درایو را نشان می دهد.
vol d:

 

۷۶٫
دستور Net User
کاربرانی که از رایانه استفاده می کنند را نشان می دهد.
net user

 

۷۷٫
دستور net start
یک سرویس را شروع می کند.
net start tlntsvr

 

۷۸٫
دستور net stop
یک سرویس را متوقف می کند.
net stop tlnstvr

 

۷۹٫
دستور IPConfig
آدرس آیپی شما را نشان می دهد.
ipconfig
۸۰٫ 
دستور Ping
آیپی هدف را نشان می دهد و همچنین از فعال بودن مقصد هم گزارش می دهد.
۸۱٫
دستور ATTRIB
این دستور دارای پارامتر های زیر را است :
     - Clears an attribute.
R Read-only file attribute.
A Archive file attribute.
S System file attribute.
H Hidden file attribute.
I Not content indexed file attribute.
[drive:][path][filename] Specifies a file or files for attrib to process.
/S Processes matching files in the current folder and all subfolders.
/D Processes folders as well.
/L Work on the attributes of the Symbolic Link versus.
the target of the Symbolic Link.
سوییچ های مهم : + و – و R و A و S و H
۸۲٫
دستور Copy
همانطور که قبلا توضیح دادیم برای کپی کردن فایل ها به کار می رود.
Copy [drive1:path:filename] [drive2:path]Copy D:\2.txt g:
 ۸۳٫
دستور MD
یک یا چند پوشه درست می کند.
Md D:\3\3\3\3\3\3\3
۸۴٫
 دستور RD
یک یا چند پوشه را حذف می کند.
Rd D:\3\3\3\3\3\3\3
 ۸۵٫
دستور RN
همانطور که در بالا گقته شد ، می توان فرمت فایل ها را هم عوض کرد.
Ren d:\*.txt d:\*.html
نکته : *.* به معنای هر فایل با هر فرمتی است.
۸۶٫
دستور Subst
همانطور که گفته شد برای ساخت یک درایو از یک پوشه
 SUBST Z: c:\windows SUBST X: C: SUBST V: C:\windows\system32
و برای حذف درایو
 SUBST /d z: SUBST /d x: SUBST /d v:
۸۷٫
دستور Netuser
می توان کاربری را اضافه یا کم کرد.
 Net user peachlearn /add Net user peachlearn /del
و برای دادن پسورد به کاربر
Net user peachlearn password /add
نکته : برای حذف کاربر دیگر پسوند نمی خواهد
۸۸٫
دستور Echo
برای نشان دادن پیغام از آن استفاده می شود.
 @echo off Echo peachlearn
۸۹٫
دستور netstat -an
برای دیدن آی پی افرادی که در حال ردو بدل اطلاعتا با شما شما هستند
۹۰٫
دستور tracert
برای یافتن محل افراد از طریق ای پی ( در مراحل پیشرفته )
نوع مطلب : cmd، آموزش، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

 
 
بالای صفحه